Warranty

สินค้าโปรบ๊อกซ์มาพร้อมการรับประกัน 12 เดือน สำหรับสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด เท่านั้น

 

1.ระยะเวลาการรับประกัน

 • สินค้าทั้งหมดให้การรับประกัน 24 เดือนนับจากวันที่ซื้อ


2. การเคลมสินค้า

 • กรุณาเก็บรักษาข้อมูลการซื้อสินค้า ทั้งใบเสร็จและ ดูแลรักษาสติกเกอร์ VOID คู่ตัวไม่ให้ถูกทำลาย
 • แจ้งรายละเอียดการใช้สินค้าที่เกิดปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิด
 • การเคลมสินค้าขึ้นกับสถานะภาพของสินค้าซึ่งหากเกิดจากการใช้งานที่ไม่ปกติ ซึ่งไม่อยู่ในการรับประกันได้แก่
  • ก. สินค้าที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท, ใช้งานผิดรูปแบบปกติ, เชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์ไม่ตรงตามคู่มือ, การขัดจังหวะการใช้งานปกติ อย่างไม่เหมาะสม 

  • ข. สินค้าโดนเปิดออก หรือมีการดัดแปลง โดยไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิต

  • ค. สินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ

  • ง. สินค้าอยู่เหนือระยะเวลาประกัน

  • จ. ไม่สามารถยืนยันการซื้อสินค้าจากผู้นำเข้าถูกกฏหมายได้ ในประเทศไทย คือ บริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด

  • ฉ. เอกสารยืนยันการซื้อไม่สมบูรณ์ หรือถูกปลอมแปลง
  •  

3. ข้อควรระวัง

สินค้าที่ถูกเปิด หรือถูกซ่อมแซมแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาติจากบริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด หรือเกิดจากการใช้งานผิดประเภท ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับประกันในทันที แต่หากยังอยู่ในการดูแลของทางบริษัท ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายในการดูและ และซ่อมแซมแก้ไขให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติเพื่อการใช้งาน

4. สินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศ

โปรบ๊อกซ์ประเทศไทย ดูและครอบคลุมสินค้าทุกชิ้นที่นำเข้าโดย บริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด หากสินค้าถูกนำเข้าหรือซื้อจากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในประเทศ ถือว่าไม่อยู่ในการรับประกันโดยบริษัทฯ หากเกิดปัญหาการใช้งาน หรือปัญหากับอุปกรณ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการซ่อม และทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าเปิดซ่อมแซมเป็นจำนวน 800 บาท ไม่รวมค่าอะไหล่และคำเดินการพิเศษอื่นๆหากต้องมี


5. ติดต่อเคลม

ส่งทาง Drop Point :

ร้าน ORICO THAILAND ห้อง 3021 ชั้น 3

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ส่งทางไปรษณีย์ :

บริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด (แผนกเคลม)

4/7 อาคารเสนาบดี 2 ชั้น 1 ซอยพหลโยธิน 11 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร : 02-615-7792,3 

แฟ๊ก : 02-279-3229