ทำไมต้องอแดปเตอร์สวิตซ์ชิ่ง?

viper adapter tisi

สวิตซ์ชิ่งอแดปเตอร์ เป็นแหล่งจ่ายไฟตรงที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าและมีน้ำหนักเบากว่าเพาเวอร์ซัพพลายปกติ สวิตซ์ชิ่งอแดปเตอร์ทำงานโดยแปลงแรงดันไฟฟ้าความถี่ต่ำจากอินพุทให้เป็นไฟตรง สวิตซ์ชิ่งอแดปเตอร์ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่คือ วงจรฟิลเคอร์และเรกติไฟเออร์ทำหน้าทีแปลงแรงดันไฟฟ้าสลับเป็นไฟตรง คอนเวอร์เตอร์ ทำหน้าที่แปลงไฟตรงเป็นไฟสลับความถี่สูง และแปลงกลับเป็นไฟตรงโวลต์ต่ำ และวงจรควบคุมทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอนเวอร์เตอร์ เพื่อให้ได้แรงดันเอาต์พุทตามต้องการ ด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในการใช้งาน, ขนาดและน้ำหนัก สวิตซ์ชิ่งอแดปเตอร์ล้วนมีประสิทธิภาพเหนือกว่าโดยชิ้นเชิง ด้วยความร้อนที่ต่ำและกระแสไฟที่เรียบ ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของสินค้าให้ทนทานขึ้น

*ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างอแดปเตอร์แบบสวิตซ์ชิ่งและแบบเชิงเส้น

สวิตซ์ชิ่ง (Swithcing) เชิงเส้น (Linear)
ขนาด/น้ำหนัก ทำได้ทุกโวลต์/แอมป์ มีข้อจำกัด
ประสิทธิภาพ สูง 70-90% ต่ำ 30-40%
ความร้อน ต่ำ สูง
อายุการใช้งาน สูง 3-5 ปี ต่ำ 6-12 เดือน